Thermografie

Conform NPR 8040

 

Als aanvulling op het inspecteren van elektrische installaties ten bate van laagspanning conform NEN 3140 is het mogelijk om gebruik te maken van Thermografie. Met deze inspectiemethode is het mogelijk om op een snelle manier defecten zoals slechte elektrische verbindingen overbelasting en asymmetrie op te sporen. Thermografie is op zich zelf geen volwaardige inspectiemethode als vervanging van een inspectie conform NEN 3140 en NEN 1010, maar is wel een snelle en veilige manier om optredende fouten in een elektrische installatie te ontdekken. Thermografische inspecties van elektrotechnische installaties worden uitgevoerd conform de praktijkrichtlijn NPR 8040-1.

Wat is thermografie?

Alle objecten om ons heen, met een temperatuur boven het absolute nulpunt, zenden elektromagnetische straling uit in het voor het menselijk oog onzichtbare infrarood gebied. Deze infrarood straling is zichtbaar te maken met een speciale camera waarvan de beeldsensor in staat is om infrarood straling te analyseren en te verwerken in een voor het menselijk oog zichtbaar beeld genaamd een Thermogram.

De beeldsensor van een thermografische camera bestaat uit een groep individuele sensoren die een klein beetje te vergelijken zijn met pixels van een normale digitale camera. Een thermografische camera met bijvoorbeeld een resolutie van 80x60 pixels is in staat om met één beeldopname 4.800 temperatuurmetingen te doen. Een thermografische camera met een resolutie van 640x480 pixels kan echter met één beeldopname 307.200 metingen doen en deze vertalen naar een veel gedetailleerder beeld van het geïnspecteerde object. En een gedetailleerder beeld vertaalt zich vanzelfsprekend ook weer naar een nauwkeurigere analyse van het geïnspecteerde object.

Wat kan met thermografie worden opgespoord?

  • Hoge overgangsweerstanden tussen elektrische verbindingen. Als gevolg van een hoge overgangsweerstand zal op die plaats een abnormale temperatuursverhoging ontstaan die afwijkt van zijn omgeving. Overgangsweerstand is met het blote oog niet te zien maar het is wel mogelijk om deze met meetapparatuur op te sporen. Dit is echter een tijdrovende bezigheid die door gebruik te maken van thermografie tot een minimum kan worden beperkt.
  • Het lokaliseren van overbelasting in elektrische componenten. Als gevolg van een overbelasting in een bepaald deel van de installatie zal de temperatuur in dat deel afwijken van zijn omgeving. Deze temperatuursverhoging is met het blote oog niet zichtbaar. Overbelasting kan worden bemeten met een stroommeter. Ook dit is echter een tijdrovende bezigheid die door gebruik te maken van thermografie tot een minimum kan worden beperkt.
  • Het lokaliseren van asymmetrische stromen in elektrische componenten. Asymmetrie ontstaat als de elektrische belasting door de componenten van een krachtinstallatie niet gelijkwaardig is verdeeld over de fasen geleiders. En ongelijk belaste componenten vertalen zich weer in afwijkende temperaturen die snel en efficiënt zijn te lokaliseren met een thermografische camera.

Wat is het voordeel van een thermografische inspectie?

  • De inspectie kan worden uitgevoerd tijdens het productieproces. Dus afschakelen van verdeelinrichtingen, schakelkasten en productielijnen is niet nodig.
  • Thermografie is een contactloze inspectie. Dit betekent dat de thermografisch inspecteur, ook wel een Thermograaf genoemd, geen lichamelijk contact hoeft te maken met elektrisch materieel.
  • Tijdbesparend door dat elektrische verbindingen en componenten niet individueel hoeven worden bemeten op slechte verbindingen en overbelasting.