Inspectie van draagbaar klimmaterieel en rolsteigers

Conform NEN 2484, NEN-EN 1004

 

De meeste arbeidsongevallen ontstaan als gevolg van onveilig werken op hoogte. Ongevallen kunnen ontstaan als gevolg van gebrek aan kennis van het gebruikte klimmaterieel, onjuiste werkmethoden of technische gebreken van het toegepaste klimmaterieel. Sterk Inspecties is gekwalificeerd in het inspecteren van draagbaar klimmaterieel en rolsteigers conform NEN 2484, NEN-EN 1004, Arbowet, VCA, Warenwet.

Waarom moet ik draagbaar klimmaterieel en rolsteigers laten keuren?

Draagbaar klimmaterieel en rolsteigers zijn door het gebruik ervan onderhevig aan slijtage en omgevingsinvloeden. Deze factoren dragen bij aan beschadigingen, die indien deze niet tijdig worden opgemerkt, kunnen zorgen voor ernstig lichamelijk letsel. Indien u periodiek uw klimmaterieel laat inspecteren verkleint u het risico van materiaal-  falen en lichamelijk letsel.

 

Steeds meer gezaghebbende instanties eisen van uw organisatie dat u periodiek deze klimmaterialen laat inspecteren. Deze instanties bestaan uit de Nederlandse wetgeving, verzekeringsmaatschappijen, certificeringinstanties zoals het VCA en tegenwoordig zelfs opdrachtgevers.

Wat zijn de risico's van slecht onderhouden klimmaterieel?

  • Letsel als gevolg van gebreken in het materiaal.
  • Letsel als gevolg van onveilig gebruik van het materiaal.

Waar bestaat de inspectie van draagbaar klimmaterieel en rolsteigers uit?

  • Inventariseren van het aanwezige draagbare klimmaterieel en rolsteigers.
  • Het uitvoeren van een visuele inspectie om te controleren of er geen defecten of ongewenste aanpassingen aanwezig zijn die gevaar kunnen opleveren voor de inspecteur of gebruiker van het klimmaterieel. Indien er een defect wordt aangetroffen zal het klimmaterieel ter reparatie worden aangeboden om daarna eventueel een herkeuring uit te voeren.
  • Indien niet aanwezig zal in of aan het klimmaterieel een uniek identificatienummer worden toegekend welke op het inspectiecertificaat terug te vinden is.
  • Het aanbrengen van een keuringssticker.
  • Alle gegevens van de inspectie verwerken in de benodigde inspectiecertificaten. Deze certificaten worden digitaal in PDF formaat aangeleverd.