Copyright

 

© Copyright Sterk Inspecties 2015.

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (sterkinspecties.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Sterk Inspecties of zijn gelicenceerd aan Sterk Inspecties.

 

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Sterk Inspecties of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

 

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyrighttekst in elke kopij aanwezig is: “© Copyright Sterk Inspecties”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

 

Sterk Inspecties voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. Sterk Inspecties stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.