Netanalyse

Power Quality

 

Onverklaarbare storingen in uw elektrische installatie kunnen het gevolg zijn van veelvoorkomende afwijkingen in een installatie zoals slechte verbindingen in elektrische componenten. Maar wat als er tijdens een controle of onderhoudsbeurt blijkt dat met de installatie niets aan de hand is en de storingen blijven aanhouden? Dan kan het verstandig zijn om een Netanalyse in uw installatie toe te passen.

 

Power Quality is een term die wordt gebruikt om de onderlinge interactie van spanningen en stromen in een elektrische installatie aan te duiden. Voor een betrouwbare werking van elektrische componenten in een installatie is de kwaliteit van de aangelegde spanning en opgenomen stromen extreem belangrijk. Een slechte Power Quality is de oorzaak van veel onverklaarbare storingen in een installatie.

Waar kan een Power Quality probleem zich in manifesteren?

  • Het hinderlijk knipperen van verlichting.
  • Onverklaarbare overbelasting in elektrische componenten.
  • Het hinderlijk aanspreken van beveiligingen zoals motorbeveiligingen of installatieautomaten.
  • Hoog energieverbruik.
  • Defecten in elektrische componenten.

Wat kan er met een netanalyse worden gemeten?

  • Het analyseren van opgenomen vermogens zoals het werkelijk, blind en schijnbaar vermogen.
  • Het opsporen van plotselinge verlagingen in de aangelegde spanning ofwel spanningsdips genoemd. Spanningsdips ontstaan als gevolg van plotseling hoge stroomopnames zoals het inschakelen van grote elektromotoren, transformatoren of door het ontstaan van kortsluiting.
  • Het opsporen van Transiënten. Transiënten zijn kortstondige variaties in de spanning als gevolg van bijvoorbeeld een bliksemontlading of vaker voorkomend, schakelverschijnselen in het net.
  • Het opsporen van asymmetrische belastingen. In grote installaties is het noodzakelijk om elektrische belastingen zo goed mogelijk te verdelen over de aanwezige fasen. Ongelijk verdeelde belastingen veroorzaken capaciteit en energieverliezen in uw installatie.
  • De aanwezigheid van harmonische spanningen en stromen. Harmonische vervorming leidt tot schade in uw installatie die zich kan uiten in onverklaarbare overbelasting van componenten in uw installatie.