Inspectie en onderhoud van noodverlichting

Conform ISSO publicatie 79 en NEN 1838

 

Waarom moet ik noodverlichting laten keuren en onderhouden?

Noodverlichting is zeer gevoelig voor slijtage. Indien er niet periodiek inspectie en onderhoud aan een noodverlichtingsinstallatie wordt uitgevoerd zullen de componenten zeer snel op houden met functioneren. Als er vervolgens een calamiteit ontstaat waarbij de netspanning wegvalt zal de noodverlichtingsinstallatie niet meer functioneren waardoor een veilige evacuatie van uw organisatie niet gewaarborgd kan worden.

Wat is noodverlichting?

Noodverlichting zijn verlichtingsarmaturen die in werking treden indien tijdens een calamiteit de spanning uitvalt. Met het in werking treden van noodverlichtingsarmaturen is het mogelijk voor de personen in een gebouw om veilig hun werkzaamheden te beëindigen en het gebouw op een veilige manier te verlaten. Noodverlichtingsarmaturen kunnen hun noodvoeding verkrijgen uit ingebouwde accupacks of vanuit een centraal punt in de elektrische installatie zoals een noodverlichtings centrale of een aggregaat.

Waar kan ik noodverlichting aan herkennen?

U kunt noodverlichting uiteraard herkennen als de bekende verlichtingsarmaturen in een vluchtroute die zijn voorzien van een groen pictogram. Maar noodverlichting kan ook verwerkt zijn in normale verlichtingsarmaturen deze zijn vaak herkenbaar door de aanwezigheid van een groen of rood led lampje of zijn gekenmerkt als noodverlichting.

Waar bestaat de inspectie en het onderhoud uit?

Inventarisatie

Maar al te vaak komt het voor dat de opdrachtgever geen idee heeft hoe zijn noodverlichtingsinstallatie in elkaar steekt.

Tijdens een inventarisatie wordt onder andere opgenomen en aangebracht:

 • Het type armatuur.
 • De locatie van het armatuur.
 • De leeftijd van het armatuur.
 • Het type noodlichtbron.
 • De leeftijd van de noodlichtbron.
 • Het type noodvoeding.
 • De leeftijd van de noodvoeding.
 • Aanbrengen van een identificatienummer.
 • Uitlezen van de noodverlichtingcentrale.

Visuele inspectie

Een visuele inspectie wordt uitgevoerd om te controleren of de noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de gestelde eisen en dat er geen gebreken zijn die het functioneren van de installatie tijdens een calamiteit niet nadelig zal beïnvloeden.

Tijdens een visuele inspectie wordt onder andere gecontroleerd op:

 • vervuiling;
 • defecte lichtbron;
 • defecte noodvoeding;
 • beschadigde of afgebroken onderdelen;
 • oververhitting;
 • correcte en onbeschadigde pictogrammen.

 

Beproeving

Bij het beproeven van de noodverlichting wordt nagegaan of deze:

 • 1 uur autonoom functioneert zonder netspanning;
 • tijdens noodbedrijf voldoende lichtsterkte afgeeft;
 • de toegepaste noodvoeding tijdig aanspreekt bij het wegvallen van de netspanning.

Onderhoud

 • Vervangen van defecte of versleten onderdelen;

Administratie

Alle gegevens die tijdens het uitvoeren van de inspectie en het onderhoud zijn verzameld zullen worden verwerkt in een logboek en inspectiecertificaten.

Hoe vaak dienen accu's verwisseld te worden?

Er is geen wettelijke eis die bepaald hoe vaak u de accu's van decentrale noodarmaturen dient te vervangen. De enige vereiste is dat deze accu's voldoende capaciteit hebben om het armatuur tijdens noodbedrijf 1 uur te laten functioneren. Accu's, met name in noodarmaturen, zijn onderhevig aan slijtage als gevolg van het continu aangesloten zijn aan de laadspanning, de aanwezigheid van extreme warmte die het armatuur ontwikkeld en het periodiek worden ontladen als gevolg van het handmatig of automatisch testen. Dit is een van de redenen dat wordt geadviseerd om accu's iedere 4 of 5 jaar te vervangen. Hierdoor bent u zeker van een optimaal werkend noodverlichtingsarmatuur.

Hoe vaak dienen lichtbronnen te worden verwisseld?

Dit is afhankelijk van de toegepaste lichtbron. Maar al te vaak worden lichtbronnen vervangen als deze defect zijn. Dit is met name voor fluoricentielampen niet aan te raden. Fluoricentielampen hebben ongeveer een brand duur van 10.000 uur dit komt neer op ongeveer 14 maanden bij een continu brandend armatuur. Indien deze lichtbronnen niet tijdig worden vervangen zullen deze naarmate ze ouder worden steeds meer warmte gaan ontwikkelen. Dit is met name te herkennen aan kunstof armaturen die bruin worden. Deze warmte ontwikkeling is ook nog eens schadelijk voor interne componenten zoals de accu en de inwendige elektronica.

Vervangingsfrequentie voor lichtbronnen

 • FL lichtbron continu brandend (groen pictogram armatuur of loopverlichting) Jaarlijks of 10.000 branduur;
 • FL lichtbron alleen noodfunctie (geen pictogram) 4 jaarlijks of 10000 branduur;
 • LED lichtbron 8/10 jaarlijks of afhankelijk van opgave fabrikant.

Hoe vaak moet mijn noodverlichting worden gekeurd en onderhouden?

Uw noodverlichtingsinstallatie dient jaarlijks te worden gekeurd en onderhouden.